Здания и территория

  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань
  Фото отеля , Nanwan Xing Zhan B&B , Nanwan, Тайвань