Здания и территория

  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай
  Фото отеля , Dunhuang Xinlong Hotel , Дуньхуан, Китай