Здания и территория

  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай
  Фото отеля , Elan Hotel Lanzhou Xiguan Xidan , Ланьчжоу, Китай