Здания и территория

  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай
  Фото отеля , Chizhou Yinxing Business Hotel , Цинъян, Китай