Здания и территория

  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай
  Фото отеля , Atour Hotel - Nanmen of Xian , Сиань, Китай